image
 
 

 

 


DPG Vastgoed kan meer voor u betekenen
DPG Vastgoed kan door overname van vastgoed een helpende hand zijn in een situatie waarbij een ondernemer verkiest om bepaalde redenen het eigendom te verkopen.Sale and Leaseback
Sale and Leaseback is een administratieve handeling waarbij u uw bestaand onroerend goed, zijnde grond met opstallen van waaruit de bedrijfsvoering wordt gepleegd, verkoopt aan DPG. In ruil daarvoor wordt er tussen partijen een meerjarige huurovereenkomst gesloten waarbij het vastgoed onder bepaalde voorwaarden voor een bepaalde huurperiode wordt terug gehuurd. U verkrijgt hiermee extra financiële slagkracht zonder uw bestaande kredietfaciliteiten aan te tasten.
De vrijgekomen middelen kunnen vervolgens aangewend worden binnen de bedrijfsvoering als nieuwe of vervangings-investeringen. Op deze wijze is het mogelijk kostenneutraal te investeren.Voordelen...

  • Gedane investeringen uit het verleden worden contant gemaakt
  • Verbetering liquiditeitspositie en verruiming werkkapitaal
  • Investering voor (achterstallig-) onderhoud worden door DPG gedaan
    Neem contact op voor meer info


  •  
    image